1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „AP Servis“ (toliau – Įmonė), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: Įmonei gaunant paslaugas ir parduodant, perkant prekes; Įmonei vykdant tiesioginę rinkodarą; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – juridinių asmenų; Jums prisijungiant prie savitarnos duomenų bazės internete ir naudojantis elektroninėmis paslaugomis internetu; Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje ar Įmonės socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įmonė, vadinami – Duomenų subjektais.

2. Apie Įmonę

Įmonė reiškia UAB „AP Servis“, juridinio asmens kodas 303010547, buveinė adresu Justiniškių g. 146, LT-06153 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais [___].

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

4. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi Įmonei gaunant paslaugas ir parduodant, perkant prekes

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas
Prekių pardavimas ar paslaugų teikimas arba paslaugų gavimas, sutarties sudarymas ir vykdymas, apmokėjimas Vardas, pavardė, asmens kodas (be paskutinių keturių skaitmenų), adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris  

Pagal LR teisės aktus, su užsakymais susiję duomenys ir sąskaitos yra saugomos 10 metų nuo užsakymo atlikimo;

Prisijungimo sesijos informacija saugoma 30 dienų nuo jos užfiksavimo;

Visi kiti asmens duomenys, nurodyti šioje Privatumo politikoje – iki jūsų paskyros ištrynimo ar jūsų atsisakymo suteikti mums šiuos duomenis.

5. Tiesioginė rinkodara

Jeigu esate išreiškę norą gauti informaciją apie mūsų siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis) siųsime naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą.

Tiesioginės rinkodaros tikslu 3 metus nuo sutikimo davimo tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: telefono numeris, elektroninio pašto adresas, vardą, pavardę.

Jei įsigijote Įmonės platinamų prekių ir nepareiškėte prieštaravimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (pvz. pažymėdami nesutikimo laukelį tiesioginės rinkodaros sutikimo formoje), mes Jums elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių, kurios yra panašios į Jums parduodamas prekes. Tokiu atveju, Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 1 metus po paskutinės prekės įsigijimo.

Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu.

6. Įmonės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Įmonė tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys, užsakymo vykdymo eiga, data. Komunikacijos duomenys saugomi 4 metus, o 10 metų pasibaigus sutarčiai, su sutarties vykdymu susijusi arba joje esanti informacija.

7. Savitarna internete

Jums prisijungiant prie savitarnos duomenų bazės internete ir naudojantis elektroninėmis paslaugomis internetu sutarties (jei esate klientas) ir teisėto intereso (jei esate kliento darbuotojas) pagrindu, tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, slaptažodis, įmonės rekvizitai, duomenys apie apmokėjimą, kiti duomenys susiję su el. paslaugų suteikimu. Prisijungimo duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo, su sutarties vykdymu susijusi informacija – 10 metų pasibaigus sutarčiai.

8. Susisiekite su mumis

Su mumis galite susisiekti: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi, siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

9. Interneto svetainė

Mūsų interneto svetainėje www.megstukava.lt naudojami slapukai. Interneto svetainėje yra galimybė įkelti savo duomenis elektroninėje formoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad įkeliami duomenys neturi pažeisti jokių trečiųjų asmenų teisių ar interesų. Už tokius pažeidimus atsako juos įkėlęs asmuo.

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite ČIA :

Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Komerciniai slapukai.

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

Facebook įskiepiai

Šiame puslapyje yra naudojamas Facebook ikonų įskiepiai, todėl naršydami šioje svetainėje sutinkate, kad jūsų duomenimis galime naudotis Facebook paskyrose.

10. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.  Šiuo metu turime šias paskyras: tinkle “Facebook“ –                        .

Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu.

11. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, mūsų darbuotojų ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

12. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

13. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

     1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

     2. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

     3. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotume Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta, kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.4. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

14. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

15. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

16. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.

Kodas Veikimas Šaltinis / tiekėjas Tipas Galiojimo periodas
wp-settings-1 WordPress būtinasis nustatymų slapukas https://megstukava.lt/ Būtinieji slapukai 1 metus
tk_ai Slapukas naudojamas anoniminio kontakto administracinėje panelėje atpažinimui. https://megstukava.lt/ Analitiniai slapukai
5 metai
wordpress_logged_in Slapukas nurodo ar jūs esate prisijungęs ir kas jūs esate. https://megstukava.lt/ Būtinieji slapukai Iki interneto svetainės lango uždarymo.
woocommerce_items_in_cart Šis slapukas WooCommerce sistemoje saugo kiek produktų yra krepšelyje. https://megstukava.lt/ Techninis Iki interneto naršyklės išjungimo
wordpress_test_cookie Slapukas tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko cookies. https://megstukava.lt/ Būtinieji slapukai Iki interneto svetainės lango uždarymo
_ga Suteikia kiekvienam vartotojui unikalų vartotojo ID. Kiekvienas vartotojas yra anonimiškas ir jo identifikuoti mes negalime. Surinkta informacija naudojama pagerinti vartotojo naršymo patirtį el. parduotuvėje. googletagmanager.com HTTP 2 metai
gat Leidžia mums sekti vartotojų elgseną puslapyje (be galimybes identifikuoti vartotoją). googletagmanager.com HTTP Iki naršymo pabaigos (1 sesija)
_gid Leidžia mums sekti vartotojų elgseną puslapyje (be galimybes identifikuoti vartotoją). googletagmanager.com HTTP Iki naršymo pabaigos (1 sesija)
collect Slapukas skirtas rinkti informaciją (be galimybės identifikuoti vartotoją). google-analytics.com Pikselis Iki naršymo pabaigos (1 sesija)
fr, xs „Facebook“ slapukas, kuris yra skirtas susieti vartotoją su tam tikru ID (be galimybės identifikuoti vartotoją) ir leidžia rinkti informaciją apie jo veiksmus puslapyje. facebook.com HTTP 3 mėnesiai
pll_language Nustato INTERNETO svetainė, paskutinios vartotojo parinktos saito sąsajos kalbos panaudojimui https://megstukava.lt/ Techninis  1 metai
woocommerce_cart_hash Šiame slapuke yra unikalus numeris/id, priskirtas jūsų vizitui svetainėje. Jis naudojamas susieti jus su prekėmis, kurias įsidedate į krepšelį. https://megstukava.lt/ Techninis Slapukas galioja iki darbo sesijos pabaigos.
wp-settings-time-1 Slapukas naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją https://megstukava.lt/ Būtinieji slapukai 1 metai
PHPSESSID Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas. https://megstukava.lt/ Būtinieji slapukai Iki interneto svetainės lango uždarymo
datr, sb „Facebook“ slapukas naudojamas identifikuoti vartotoją. facebook.com HTTP 2 metus
dpr, wd „Facebook“ slapukas naudojamas identifikuoti vartotoją. facebook.com HTTP 7 dienas
c_user „Facebook“ slapukas naudojamas identifikuoti vartotoją. facebook.com HTTP 3 mėn.
spin „Facebook“ slapukas naudojamas identifikuoti vartotoją. facebook.com HTTP  1 diena
presence „Facebook“ slapukas naudojamas užfiksuoti vartotojo laiką. facebook.com HTTP puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo