Apmokėjimas

Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes vienu iš šių būdų:

Elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už Prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo Užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

Banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus iš savo sąskaitos į Pardavėjo sąskaitą pagal pateiktą Užsakymo sąskaitą.

Prekių grąžinimas

Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso (toliau – CK), LR Vyriausybės 2014 liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir šių Taisyklių nuostatomis. Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės Prekė arba Prekė su trūkumais, savo pasirinkimu turi teisę garantinio termino laikotarpiu (10.3 ir 10.7 punktai):

*reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti Prekės trūkumus (pataisyti Prekę);
*reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke;
*reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;
*reikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

Norėdamas grąžinti Prekę (-es) Taisyklės nurodytais atvejais, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti laisvos formos raštišką prašymą dėl Prekių grąžinimo.

Grąžinamas Prekes Pirkėjas gali pristatyti pats Pardavėjo buveinės adresu (Šaltalankių g. 4, Klevinės vs. Vilniaus r.) darbo laiku (8.00-17.00 d.d.) arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai Prekė grąžinama remiantis 4.2. ir 4.3. punktuose numatyta teise, Pirkėjui tenka Prekių grąžinimo išlaidos. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.